ul: Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
+48 664 746 718

Akcja „Przedszkolak już potrafi”


Fundacja Autilio i Centrum Diagnozy i Terapii Istmus, zaprasza ją na bezpłatne konsultacje dzieci w wieku 3-6 lat.

KIEDY: 2 października 2021 – (sobota) godz. 9:00-13:00,

GDZIE: ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec,

ZAPISY: 692 796 060 w godzinach 10.00-15.00.

 

Konsultacje ze specjalistami

Marta Gajewska: rozwój mowy i komunikacji,

Dorota Pikulicka: rozwój z zakresu umiejętności społecznych i integracji sensorycznej,

Katarzyna Żachowska: rozwój z zakresu umiejętności poznawczych, społecznych i sprawności ręki,

Małgorzata Zabłocka: fizjoterapia.

Spotkania będą trwały 30 minut (UWAGA!!! TO NIE JEST DIAGNOZA!!!). Jedno dziecko może zostać zapisane do jednego specjalisty. Obowiązują zapisy telefoniczne i o zakwalifikowaniu na konsultacje decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji.

REGULAMIN KONSULTACJI W RAMACH AKCJI „Przedszkolak już potrafi”:

1. Bezpłatne konsultacje odbywają się w ramach akcji “Przedszkolak już potrafi” dnia 02.10.2021 r.,

2. Konsultacji udzielają doświadczeni terapeuci,

3. Konsultacje odbywają się w siedzibie Fundacji Autilio przy ul: Francuskiej 2 w Zgorzelcu,

4. Konsultacja jest przeprowadzana na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego,

5. Czas przeznaczony na konsultację jednego dziecka wynosi do 30 minut i decyduje o tym terapeuta konsultujący,

6. Konsultacje mają charakter przesiewowy co oznacza, że podczas spotkania terapeuta ocenia ryzyko występowania zaburzeń. Nie dokonuje pełnej diagnozy,

7. Jako efekt konsultacji, rodzic/opiekun otrzymuje ustną informację dotyczącą kierunku dalszego postępowania,

8. Z konsultacji jedno dziecko może skorzystać raz,

9. Na konsultację należy stawić się na 10 minut przed wyznaczonym terminem. Spóźnienie zapisanego dziecka powoduje skrócenie czasu konsultacji lub odmowę jej przeprowadzenia, o czym decyduje terapeuta konsultujący,

10. Obowiązuje zmiana obuwia oraz wygodny strój dla dziecka (sugerowany sportowy), oraz maseczka ochronna dla rodzica, przed rozpoczęciem konsultacji wymagane jest wypełnienie ankiety COVID oraz formularza RODO.

11. W przypadku rezygnacji lub niemożności przybycia na umówioną konsultację należy ją odwołać najpóźniej do 29.096.2021

12. Rejestracja na konsultację odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *