ul: Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
+48 664 746 718

O Fundacji

 

Cele Fundacji Autilio

W ślad za zapisami STATUTU FUNDACJI AUTILIO, główne cele skupione są wokół działań na rzecz wspierania rodziców osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuty. Wzmacnianiu ich kompetencji i umiejętności wychowawczych. Promowanie wiedzy z zakresu wczesnej diagnostyki autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju oraz wiedzy o sposobach ich terapii.

Prowadzimy też działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, a także pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku, upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej wśród rodzin i osób z niepełnosprawnością. Fundacja zajmuje się również działalnością na rzecz ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspomagania rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Ze Statutem Fundacji w całym brzmieniu można zapoznać się tutaj.

Zrealizowane projekty, inicjatywy i współpraca

Od początku funkcjonowania, czyli od 2018 roku, Fundacja zrealizowała wiele projektów i inicjatyw o charakterze społecznym, edukacyjno-szkoleniowym i integracyjnym. Do najciekawszych należą:

Od 2018 roku Autilio jest inicjatorem grup wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami. Udział w tych comiesięcznych spotkaniach bierze też specjalista, który odpowiada na niepokojące pytania rodziców. Od 2019 roku proponujemy dodatkowo cyklu spotkań „Rodzic dla rodzica”. Tam wymiana doświadczeń okazuje się bezcenna. Nikt nie zrozumie tak dobrze rodzica jak drugi rodzic. Z uwagi na sytuację pandemiczną praktykowanie tych spotkań zmieniło formę na spotkania wirtualne. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ.

Geneza powstania Fundacji

Fundacja Autilio powstała z inicjatywy kilku wspaniałych Mam dzieci z autyzmem. Jak wspominają początki: “kiedy przyprowadzałyśmy nasze dzieci na terapie. Za każdym razem dużo rozmawiałyśmy… Każda z nas przechodziła przez jakieś problemy związane m.in. z dostępem do terapii lub diagnozy. Każda z nas miała swoje wewnętrzne rozterki, obawy przed tym jak będzie wyglądała choćby ta najbliższa przyszłość swojego dziecka. Wiele razy podczas tych spotkań wymieniałyśmy doświadczenia i zdobytą samemu wiedzę. Rozmawiając między sobą, doszłyśmy do wniosku, że wielu rodziców tak jak my szuka pomocy i tak naprawdę nie zawsze udaję się im ją zdobyć. Postanowiłyśmy im pomóc. Przeszłyśmy przez to wszystko i wiemy, z jakimi problemami borykają się rodzice dzieci z autyzmem. Chciałyśmy stworzyć takie miejsce gdzie rodzice mogliby liczyć na pomoc, obszerne informacje z zakresu autyzmu, wysłuchanie czy poradę. Tak powstał pomysł by utworzyć fundację, która ostatecznie powstała pod koniec 2018 roku”.

Pliki do pobrania: