ul: Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
+48 664 746 718

Poradnik – Atypowa Droga

Poradnik “Atypowa droga”, jeden z projektów zrealizowanych przez Fundację Autilio, jest adresowany do rodziców i opiekunów, którzy zetknęli się z zaburzeniami swoich podopiecznych lub chociażby z niepokojącymi sygnałami.

Geneza powstania poradnika

Autorką publikacji jest Dorota Pikulicka – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, PECS, MAKATON oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W ślad za wstępem Poradnika “publikacja powstała, ponieważ wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami pokazały nam konieczność stworzenia bazy podstawowych informacji, niezbędnych głównie dla rodziców będących na początkowym etapie „autystycznej drogi”. Wychodzimy z założenia, że żadna diagnoza nie zmienia dziecka!!!

Żadnemu dziecku nie wystarczy praca z kolejnymi terapeutami, specjalistami. Niezbędne jest wsparcie całościowe i to dla całej rodziny. Najważniejsze jest wspólne odnalezienie istoty problemów rozwojowych oraz wspólne określenie strategii postępowania, bo tylko to daje szanse na znaczące zmiany w funkcjonowaniu dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Uważamy, że rodzic
jest najlepszym terapeutą i diagnostą swojego dziecka, jeśli zatem rodzic otrzymuje wsparcie w zrozumieniu problemu, może efektywnie pomagać, a to przynosi największe efekty.

Mając na uwadze to, że rodzic w okresie diagnozy dziecka jest zagubiony i często słyszy od różnych specjalistów wykluczające się informacje, postanowiliśmy stworzyć prezentowany „mini niezbędnik”. Chcemy przybliżyć rodzicowi poszczególne etapy diagnozy, zaprezentować informacje „klucze” w początkowym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, ale przede wszystkim wesprzeć. Jasno powiedzieć, że to rodzic zna najlepiej swoje dziecko, więc „nic z dzieckiem bez niego”!!!

Rodzicu, masz prawo czuć się zagubiony, czuć lęk i rozczarowanie. Ważne jest, abyś uwierzył, że nie jesteś sam.

Żaden z fragmentów tej książki nie może być publikowany w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji Autilio. Dotyczy to także fotokopii i mikrofilmów, oraz rozpowszechniania za pośrednictwem nośników elektronicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podziękowania

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Ogromne podziękowania należą się Rodzicom, których niełatwe historie uzupełniają naszą publikację, pracownikom Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS w Zgorzelcu, a także dla Burmistrza Miasta Zgorzelec za pomoc w realizacji projektu.

POBIERZ PORADNIK W FORMIE PDF:

Skład i opracowanie graficzne: Paweł Dusza
Redakcja techniczna: Magdalena Maciaszek-Żelazo
Rysunki: w publikacji wykorzystano prace plastyczne uczestników konkursu plastycznego “Autyzm, to takie coś…”, edycji 2021 r.
Druk: TIMBEAR Piotr Rodzik

Placówki w których jest dostępny Poradnik “Atypowa Droga”:

  • Fundacja Autilio, ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 8,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, ul. Traugutta 77 b,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgorzelcu, ul.
  • Urząd Miasta Zgorzelec,
  • Wielospecjalistyczne Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Warszawska 30,
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medica” w Zgorzelcu, ul. Warszawska 30,
  • Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu, ul. Św. Jana 21a,
  • Szkoła Podstawowa COGITO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgorzelcu, ul. Piłsudzkiego 1,
  • Prywatna Szkoła Podstawowa “Tęcza” w Zgorzelcu,  ul. Boh. II AWP 10.