Obrady Jury konkursu plastycznego za nami!

Burzliwe obrady odbyły się w siedzibie Fundacji Autilio, 18 czerwca.