ul: Francuska 2, 59-900 Zgorzelec
+48 664 746 718

“Atypowa droga” – Poradnik dla rodziców

Każdy, kto zderzył się z informacją o niepełnosprawności swojego dziecka, wie co to znaczy BYĆ ZAGUBIONYM! Na przeciw tej sytuacji stawiamy nasz poradnik. Jest to publikacja “pierwszej pomocy”, zawierająca zbiór informacji związanych z początkiem drogi z niepełnosprawnością. 

Poradnik “Atypowa droga”, jeden z projektów zrealizowanych przez Fundację Autilio, jest adresowany do rodziców i opiekunów, którzy zetknęli się z zaburzeniami swoich podopiecznych lub chociażby z niepokojącymi sygnałami. 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Miejskiej Zgorzelec. Ogromne podziękowania należą się Rodzicom, których niełatwe historie uzupełniają naszą publikację, pracownikom Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS w Zgorzelcu, a także dla Burmistrza Miasta Zgorzelec za pomoc w realizacji projektu.

Poradnik “Atypowa droga” jest do pobrania na specjalnie dedykowanej zakładce.

ZAPRASZAMY!